Organizacja pracy

Instytut Nauk o Informacji – organizacja pracy

Dyrektor

 • dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, prof. UKEN

Zastępca dyrektora ds. kształcenia

 • dr Bożena Jaskowska

Kierownicy katedr

 • prof. dr hab. Grażyna Wrona (Katedra Wiedzy o Mediach)
 • dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UKEN (Katedra Zarządzania Informacją)
 • dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UKEN (Katedra Kultury Informacyjnej)

Przewodnicząca ds. Dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach

 • prof. dr hab. Grażyna Wrona

Instytutowa rada ds. jakości kształcenia

 • dr Sabina Kwiecień – przewodnicząca
 • dr Stanisław Skórka (koordynator kierunku architektura informacji)
 • dr Beata Langer (koordynator kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe)
 • dr Bożena Jaskowska
 • dr Tomasz Sadowski
 • studenci:
  Karolina Grzybek – AI
  Natalia Kraszkiewicz – AI

Kierownicy i opiekunowie

ZI&PC studia stacjonarne I stopnia

 • I rok – dr Wanda Matras-Mastalerz
 • II rok –  dr Magdalena B. Król
 • II rok – dr Magdalena Koziak-Podsiadło

ZI&PC studia stacjonarne II stopnia

 • I rok studiów – dr Sabina Kwiecień
 • II rok studiów – dr hab. Renata Frączek, prof. UKEN

AI studia stacjonarne I stopnia

 • I rok – dr Maciej Saskowski
 • II rok –  dr Beata Langer
 • III rok –  mgr Ada Krawczak

AI studia niestacjonarne I stopnia

 • I rok –  dr Elżbieta Sroka
 • II rok –  mgr inż. Emanuel Studnicki
 • III rok –  dr Adam Bańdo

Studia podyplomowe

 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – dr Wanda Matras-Mastalerz
 • edytorstwo – dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, prof. UKEN

Pełnomocnik ds. Erasmus+

 • dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, prof. UKEN

Opiekun koła naukowego architektów informacji

 • dr Magdalena Król

Instytutowa rada samorządu studenckiego

 • Natalia Kraszkiewicz – AI
 • Julia Seminowicz – AI
 • Karolina Grzybek – AI

Rada Instytutu – studenci

 • Julia Chęciek – ZIiPC
 • Karolina Grzybek – AI
 • Aleksandra Kretek – ZIiPC
Scroll to Top
Skip to content