Prace dyplomowe

Cel i zakres pracy dyplomowej

Student wybiera profil seminarium oraz promotora swojej pracy i pod opieką naukową pisze pracę dyplomową zgodną z obowiązującymi zaleceniami.

Procedura antyplagiatowa

Po napisaniu pracy student winien poddać ją procedurze antyplagiatowej oraz uzyskać wpis promotora o przyjęciu pracy.

Ocena i zatwierdzenie pracy

Promotorzy i recenzenci prac dyplomowych dokonują jej oceny zgodnie z określonymi wymaganiami. Po zatwierdzeniu pracy przez promotora student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

Dokumenty na obronę

Dokładnie sprawdź, jakie dokumenty należy przygotować i dostarczyć na obronę.

Zarządzenie Rektora

z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Zarządzenie Rektora

z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie: zasad archiwizowania prac dyplomowych

Baza prac dyplomowych

Zbiór prac licencjackich i magisterskich studentów napisanych w Instytucie Nauk o Informacji.

Scroll to Top
Skip to content