O Instytucie

Instytut Nauk o Informacji to jednostka dydaktyczno-naukowa zajmująca się kształceniem w zakresie zawodów informacyjnych i badaniami z obszaru bibliologii i informatologii. Aktualnie na różnych poziomach (studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe) kształcimy specjalistów na następujących kierunkach:

  • Architektura informacji (st. I stopnia oraz st. podyplomowe)
  • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (st. I i II stopnia)
  • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (st. podyplomowe 2 lub 3 semestralne)
  • Edytorstwo (st. podyplomowe)

Oferta INoI obejmuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Doraźnie organizujemy też warsztaty oraz specjalistyczne seminaria. Pracownicy INoI prowadzą badania z zakresu: informacji naukowej, architektury informacji, historii książki i prasy; antropologii książki; badań rynku książki i mediów oraz czytelnictwa, naukoznawstwa i biblioterapii. INoI jest jedną z najstarszych placówek tego typu w kraju. Działa nieprzerwanie od 1973 roku. Do końca 2022 roku wypromowaliśmy blisko 4 tys. specjalistów (magistrów i licencjatów). Wielu absolwentów INoI zajmuje aktualnie wysokie stanowiska w instytucjach kultury i mediach lub podjęło kształcenie na studiach doktorskich.

Scroll to Top
Skip to content