Projekty

Projekty i granty realizowane przez pracowników INoI

  • Kultura książki w zakonach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego XV-XVIII w., projekt badawczy nr NN 103 061438, realizowany 2010-2012, kierownik projektu dr Iwona Pietrzkiewicz. Zakończanie umowy – decyzja NCN z 29 maja 2013 r. o akceptacji zespołu ekspertów pod względem merytorycznym i finansowym
  • Rynek wtórny książki w Polsce: korzenie-uwarunkowania – praktyka -perspektywy (kształtowanie się księgarskiego rynku wtórnego po 1989 r., jego formy, funkcjonowanie i rola w procesie upowszechniania książki na tle przemian społeczno-ekonomicznych, Narodowe Centrum Nauki, OPUS UMO-2011/03/B/HS2/03908, kier. dr Grzegorz Nieć, realizacja 2012-2015
  • Polska prasa dla dzieci i młodzieży do 1918, Narodowe Centrum Nauki, OPUS6, UMO-2013/11/BHS2/02589, kier. prof. dr hab. Krzysztof  Woźniakowski, dr hab. Władysław Marek Kolasa, dr Michał Rogoż, dr Sabina Kwiecień, realizacja 2014-2016
  • Polskie czasopiśmiennictwo popularnonaukowe do 1939, Narodowe Centrum Nauki, OPUS9, kier. prof. dr hab. Grażyna Wrona, wyk. dr Ewa Wójcik i in., realizacja 2015-2017
Scroll to Top
Skip to content