Współpraca

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
International Society for Knowledge Organization
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne
Polska Sekcja International Board on Books for Young People
Scroll to Top
Skip to content