Monografie

Książki

2021

Matras-Mastalerz Wanda, Kultura literacka i artystyczna na łamach „Przekroju” Mariana Eilego. Twórcy i analiza zawartości magazynu z lat 1945-1948, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2021.

Zweiffel Łukasz, Langer Beata, Lewica holenderska: na arenie wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej w latach 2000-2020, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2021.

2020

Koziak-Podsiadło Magdalena, Wzornik tłoków introligatorskich Wzorcowego Warsztatu Introligatorskiego dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020.

Potyrała Katarzyna, Czerwiec Karolina, Studnicki Emanuel, Nauczyciel badacz naukowiec, dydaktyk i refleksyjny praktyk, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2020.

2019

Batorowska Hanna, Klepka Rafa, Wasiuta Olga, Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2019.

Kamińska-Czubała Barbara, Zbiory Piotra Moszyńskiego: biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019.

Pietrzkiewicz Iwona, Kultura książki w zakonach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego XV-XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2019.

2018

Rogoż Michał, Woźniakowski Krzysztof, Kolasa Władysław, Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918. T. 1, Dzieje wydawnicze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018.

Rogoż Michał, Woźniakowski Krzysztof, Kwiecień Sabina, Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918. T. 2, Zawartość, dodatki prasowe, prasa religijna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018.

Rogoż Michał, Woźniakowski Krzysztof, Kwiecień Sabina, Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918. T. 3, Prasa młodzieżowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018.

Woźniakowski Krzysztof, W kręgu życia kulturalnego polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech 1939-1945: studia i szkice, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2018.

Wójcik Ewa, Wrona Grażyna, Zając Renata M., Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 1, Dzieje i rozwój, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018.

2017

Król Magdalena B., Skuteczne zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne, CeDeWu, Warszawa 2017.

Wrona Grażyna, Nadzór nad prasą w Krakowie (1918-1939), Księgarnia Akademicka, Kraków 2017.

2016

Kwiecień Sabina, Langer Beata, Prasa, książka, biblioteka na łamach krakowskiego „Nowego Dziennika”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016.

Nieć Grzegorz, Wtórny rynek książki w Polsce: instytucje, asortyment, uczestnicy, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.

Woźniakowski Krzysztof, Polskie czasopiśmiennictwo uchodźcze na Węgrzech 1939-1945, Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, Opole 2016.

2015

Rogoż Michał, Fantastycznie obecne: anglojęzyczne bestsellerowe cykle powieściowe dla dzieci i młodzieży we współczesnej polskiej przestrzeni medialnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015.

2014

Ruta Adam, Ruta Bożena, Koziarów da się lubić: dobczyckie opowieści, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ISPINA, Dobczyce 2014.

Woźniakowski Krzysztof, Polskojęzyczna prasa gadzinowa czasów okupacji hitlerowskiej 1939-1945: studia i szkice zebrane, Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, Opole 2014.

2013

Batorowska Hanna, Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej: rozważania o dojrzałości informacyjnej, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2013.

Kamińska-Czubała Barbara, Zachowania informacyjne w życiu codziennym: informacyjny świat pokolenia Y, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2013.

Kolasa Władysław, Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku): naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.

Kostecki Janusz, Tobera Marek, Prasa Królestwa Polskiego w opinii władz cenzury rosyjskiej (1901-1914): dokumenty, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013.

Toczek Alfred, Lwowskie środowisko historyczne i jego wkład w kulturę książki i prasy (1860-1918), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.

Woźniakowski Krzysztof, Marginalia i obrzeża: szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939-1945, Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, Opole 2013.

2009

Pietrzkiewicz Iwona, Miser Res Sacra: Bonifratrzy w dawnej Rzeczypospolitej, Bikstudio, Kraków 2009.

2003

Pietrzkiewicz Iwona, Biblioteka kanoników regularnych w Krakowie w XV i XVI wieku, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2003.

Prace zbiorowe

2019

Arma nostrae militiae, red. Iwona Pietrzkiewicz, Marek Miławicki. Kultura książki i pisma Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach polskich, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W Drodze”, Poznań 2019.

2018

Ekslibris – znak własnościowy, dzieło sztuki: studia i szkice, red. Fluda-Krokos, Agnieszka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018.

2017

Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki, red. Kamińska-Czubała Barbara, Skórka Stanisław, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017.

Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. 2/2, Katalog starych druków, druki obce z wieku XVIII, red. Pietrzkiewicz Iwona, Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki 2017.

Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu, red. Pietrzkiewicz Iwona, Baran Alina, Buła Janina, Czapla Julia, Długopolska Iwona, Kachur Iryna, Polevshchykova Olena, Siwek Barbara, Stępień Grażyna, Stompór-Lesiecka Kaja, Zając Elżbieta, Zamek Królewski na Wawelu; Collegium Columbinum, Kraków 2017.

2016

Kraków – Lwów: czasopisma XIX i XX wieku, red. Bańdo Adam, Nieć Grzegorz, Wrona Grażyna, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.

2015

Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis prints from the first half of the sixteenth century a catalogue, red. Gwioździk Jolanta, Maciąg Tadeusz, Pietrzkiewicz Iwona, Frączek Renata, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.

Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. 2/1, Katalog starych druków, druki obce z wieków XV-XVII, red. Pietrzkiewicz Iwona, Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki 2015.

O tym, co Alicja odkryła…: w kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży, red. Ungeheuer-Gołąb Alicja, Chrobak Małgorzata, Rogoż Michał, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015.

2014

Kraków – Lwów: książki XIX-XX wieku, red. Kolasa Władysław, Pietrzkiewicz Iwona, Rogoż Michał, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.

Kraków – Lwów: czasopisma XIX-XX wieku, red. Nieć Grzegorz, Wrona Grażyna, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.

Kraków – Lwów: biblioteki XIX-XX wieku, red. Ruta Adam, Wójcik Ewa, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.

Scroll to Top
Skip to content