Konferencje

2023

Konferencja redaktorów czasopism reprezentujących nauki o komunikacji społecznej i mediach

Kraków 27 września 2023 roku

Konferencja naukowa

Synergia słowa i działania. Współczesne praktyki czytania, animacji i współtworzenia kultury czytelniczej

Kraków 16-17 marca 2023 roku

2022

Międzynarodowa konferencja naukowa

Prasa versus książka: od konkurencji do konwergencji

Kraków 24-25 listopada 2022 roku

Konferencja „Architektura Informacji Jako Dyscyplina Akademicka (AIDA 3)”

Architektura informacji z perspektywy UX

9 – 10 czerwca 2022 r.

2020

Konferencja „Architektura Informacji Jako Dyscyplina Akademicka (AIDA 2)”

4 – 5 czerwca 2020 r.

2018

Międzynarodowa konferencja „Tożsamość – Niepodległość – Media”

Rola mediów w kształtowaniu i umacnianiu tożsamości narodowej oraz budowie państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918-2018

15 – 16 listopada 2018 r.

Konferencja „Architektura Informacji Jako Dyscyplina Akademicka (AIDA)”

5 – 6 czerwca 2018 r.

Scroll to Top
Skip to content