„Synergia słowa i działania. Współczesne praktyki czytania, animacji i współtworzenia kultury czytelniczej”

O konferencji

Celem konferencji jest refleksja nad współczesnymi praktykami czytelniczymi oraz wymiana dobrych praktyk z obszaru animacji kultury czytelniczej. Zaproszenie do udziału w spotkaniu kierujemy zarówno do środowiska akademickiego, jak i do aktywnie działających animatorów kultury: bibliotekarzy/ek, pracowników/ic ośrodków kultury, nieformalnych kolektywów twórczych, czytelniczych i edukacyjnych, organizatorów/ek festiwali literackich, moderatorów/ek grup czytelniczych itd.

Organizatorzy proponują refleksję nad następującymi zagadnieniami:

 1. Wyniki najnowszych badań czytelnictwa w Polsce i na świecie.
 2. Rola instytucji kultury w promocji czytelnictwa (case studies).
 3. Modele współpracy między instytucjami zajmującymi się promocją czytelnictwa.
 4. Wpływ najnowszych teorii literatury na amatorskie praktyki czytania.
 5. Formy animacji kultury czytelniczej w różnych grupach wiekowych.
 6. Fan jako współtwórca kultury literackiej.
 7. Nowe formy quasi-literackie w kulturze popularnej.
 8. Nietypowe formaty wydawnicze jako strategia promocji czytelnictwa.
 9. Recepcja literatury w formalnych i nieformalnych grupach czytelniczych.
 10. Kształcenie kompetencji czytelniczych poza edukacją formalną.
 11. Błogi, festiwale i nagrody literackie jako strategie promocji czytelnictwa.
 12. Projekty naukowe, edukacyjne i społeczne na rzecz czytelnictwa.
 13. Biblioterapia i rola książki w sytuacjach kryzysowych.
 14. Adaptacja tekstu literackiego do potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności.
 15. Warsztaty (kreatywnego) pisania jako forma animacji kultury czytelniczej.

Formuła konferencji zakłada część teoretyczną w formie obrad plenarnych i panelowych w języku polskim (offline) i angielskim (online) oraz część warsztatowo-sieciującą (offline, w języku polskim)!

Scroll to Top
Skip to content