Studia stacjonarne

Chcesz studiować stacjonarnie?

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Na czym polega zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe?

  • Dobieranie, selekcjonowanie, publikowanie informacji adekwatnych do potrzeb użytkowników.
  • Merytoryczne i techniczne opracowywanie różnych typów dokumentów cyfrowych.
  • Wyszukiwanie oraz ocena wartości informacji przy wykorzystaniu współczesnych technologii.

Architektura informacji

Co to jest architektura informacji?

Architektura informacji to dziedzina zajmująca się projektowaniem użytecznej i funkcjonalnej informacji w sposób ułatwiający użytkownikowi jej zrozumienie. Głównym przedmiotem zainteresowania AI jest:

  • przygotowywanie informacji
  • projektowanie informacji
  • organizowanie informacji
Scroll to Top
Skip to content