Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oferuje studia podyplomowe na kierunkach

Informacja i studiach podyplomowych Bibliotekoznawstwo
Informacja i studiach podyplomowych Bibliotekoznawstwo z modułem nauczycielskim

Więcej o kierunku

Bibliotekoznawstwo
i informacja naukowa

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim

Plany
i programy

Uczelniany
system rekrutacyjny

Informator o studiach podyplomowych

Scroll to Top
Skip to content