Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Studia na kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe oferujemy na dwóch stopniach studiów.

Czym jest zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe?

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe obejmuje działalność informacyjną, przetwarzanie, organizowanie informacji cyfrowej oraz procesów związanych z funkcjonowaniem publikacji cyfrowych – od ich tworzenia, przez dystrybucję, udostępnianie, zarządzanie, przechowywanie, archiwizację, aż po odbiór i użytkowanie ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii.

  • Absolwent studiów I stopnia (licencjat) posiada ogólną wiedzę z zakresu zarządzania informacją i publikowania cyfrowego oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i publikowaniem dokumentów cyfrowych i tradycyjnych.
  • Absolwent studiów II stopnia (magisterium) posiada szeroką wiedzę humanistyczną i praktyczne umiejętności zawodowe uprawniające go do pracy w wydawnictwach czy w charakterze specjalisty zarządzania treścią w różnorodnych instytucjach sektora informacji.

Więcej o kierunku

Plany i programy

Uczelniany system rekrutacyjny

Scroll to Top
Skip to content