Katedra Zarządzania Informacją

Kierownik: dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UKEN

Profil naukowy Katedry obejmuje prace badawcze z zakresu informacji naukowej, medioznawstwa, prasoznawstwa, a także projektowania informacji i badań użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem następujących tematów badawczych:

  • naukometria i bibliometria,
  • search engine optimization,
  • media współczesne,
  • nowoczesne technologie w systemach informacyjno-komunikacyjnych,
  • historia prasy
  • własność intelektualna w komunikacji cyfrowej,
  • użytkownicy informacji,
  • projektowanie user experience,
  • psychologia projektowania informacji.

Profil dydaktyczny: pracownicy Katedry realizują zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, laboratoria) z przedmiotów związanych z architekturą informacji i zarządzaniem informacją, są promotorami prac licencjackich i magisterskich oraz nadzorują przebieg studenckich praktyk zawodowych.

Profil organizacyjny obejmuje m.in.: wykłady popularno-naukowe w placówkach kultury i nauki, prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów z zakresu zarzadzania informacją, uczestnictwo w pracach towarzystw naukowych i stowarzyszeń informatologicznych, współpracę z jednostkami PAN oraz interesariuszami z rynku komercyjnego, mediowego i kulturalno-naukowego w zakresie praktyk zawodowych.

Scroll to Top
Skip to content