Piotr Andrusiewicz

dr Piotr Andrusiewicz

dr Piotr Andrusiewicz

Kontakt:
Telefon: 126626174
Pokój: 358

Dyżur:
ŚRODA 16:45-18:15

ORCID ID:

Stanowisko:

 • Adiunkt w Katedrze Zarządzania Informacją
Pełnione funkcje:

 • Opiekun II roku ZI&PC studia stacjonarne II stopnia
 • Członek zespołu ds. strony internetowej INoI
Wykształcenie:

 • 1983 magister filologii polskiej
 • 1994 doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
Specjalizacja naukowa:

 • Dydaktyka literatury i języka polskiego
 • Internet i nowe media
 • Projektowanie serwisów internetowych
 • Usability, user experience
Zainteresowania badawcze:

 • Nauki społeczne
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauka o informacji, zachowania informacyjne użytkowników, architektura informacji, zarządzanie informacją
Prowadzone zajęcia:

 • Digitalizacja zasobów bibliotecznych
 • Dokumenty cyfrowe w administracji i biznesie
 • Marketing mobilny
 • Projektowanie systemów informacyjnych
 • Responsive Web Design
 • Seminarium dyplomowe
 • Technologia przetwarzania dokumentów cyfrowych
 • Web design
 • Zintegrowane systemy informacyjne
Współpraca ze środowiskiem:

Wybrane publikacje:

 • Obraz innowacji cyfrowych w dziennikarstwie na podstawie projektów współfinansowanych przez Google Digital News Initiative, „Rocznik Historii Prasy Polskiej“, R. 24 2021, z. 2, s. 95–118.
 • Meandry projektowania architektury informacji serwisu internetowego na przykładzie strony Huba.news, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, t. 17  (2019).
 • Multiscreening i shifting w procesie lektury za pomocą czytników e-booków, referat wygłoszony na IV Konferencji Naukowej: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie, 24-25 maja 2017.
 • Ewolucja portali horyzontalnych w XXI wieku na przykładzie strony głównej Onetu, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” t. 15  (2017).
 • Internet na tle mediów tradycyjnych, w: Słownik wiedzy o mediach, pod red. E. Chudzińskiego, Bielsko-Biała 2007.
 • Część artykułów, publikowanych on-line w latach 1999-2009, udostępniona jest na prywatnym blogu pod adresem: http://ekstra.andrusiewicz.com)
Scroll to Top
Skip to content