Magdalena Koziak-Podsiadło

dr Magdalena Koziak-Podsiadło

dr Magdalena Koziak-Podsiadło

Kontakt:
Telefon: 126626174
Pokój: 358

Dyżur:
CZWARTEK 10:30-12:00 (w dn. 19.03 – 15.00-16.30)

ORCID ID:

Stanowisko:

 • Adiunkt w Katedrze Wiedzy o Mediach
Pełnione funkcje:

Przewodnicząca / Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej INoI

Wykształcenie:

 • 2018 (nadal) Jagielloński Kurs Typografii
 • 2017 Doktor sztuki, specjalność – sztuki plastyczne, dyscyplina – sztuki projektowe
 • 2010 Studia Doktoranckie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych
 • 2008 Podyplomowe Studia Kuratorskie z zakresu Sztuki Współczesnej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 2007 Studia magisterskie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych, dzienne 5-letnie
Specjalizacja naukowa:

 • Ewolucja typograficznych i graficznych przekazów wizualnych na przestrzeni XIX–XXI w.
Zainteresowania badawcze:

 • Historia typografii
 • Projektowanie książki i ilustracji
 • Wzornictwo przemysłowe
Prowadzone zajęcia:

 • DTP – książki
 • DTP – czasopisma
 • Techniczna redakcja tekstów
 • Wizualizacja informacji
 • Projektowanie wizualne 1 i 2
Współpraca ze środowiskiem:

 • Współpracuje z wydawnictwami oraz instytucjami pożytku publicznego w zakresie projektowania graficznego.
Wybrane publikacje:

Monografia:

 • Wzornik tłoków introligatorskich Wzorcowego Warsztatu Introligatorskiego dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2020

Artykuł:

 • Inicjały w „Rzeczach Pięknych” (1918–1932) jako przykład realizacji metody projektowej, ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ, T. XXIII (2020) Z. 4 (60), s. 113-133.
 • Kształcenie introligatorów przy Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie w latach 1908–1913, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, vol. 15 (2017), s. 245–256.

Projekty graficzne:

 • Foto z misiem, Wydawnictwo Oryginały, Warszawa 2022
 • Foto przygoda z misiem, Wydawnictwo Oryginały, Warszawa 2022
 • Wzornik tłoków introligatorskich Wzorcowego Warsztatu Introligatorskiego dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2020
 • Augustyński, Droga żelazna, Wydawnictwo Demos, 2019
 • Com–compendium, Stowarzyszenie Siemacha, Kraków 2011
 • Chochołów – The Gem of Podhale, Wydawnictwo Artcards, Chochołów 2011
 • Coca kocha colę, Andrzej Augustyński, Fundacja Demos, Kraków 2010
 • Bliskie wody, Julien Gracq, Wydawnictwo Austeria Kraków 2008
Scroll to Top
Skip to content