Iwona Pietrzkiewicz

dr hab. prof. UKEN Iwona Pietrzkiewicz

Dyrektor Instytutu Nauk o Informacji
dr hab. prof. UKEN Iwona Pietrzkiewicz

Kontakt:
Telefon: 12 638 66 86
Pokój: 360

Dyżur:
CZWARTEK - (organizacyjny do 04.04) 15:00-16:30
CZWARTEK - dydaktyczny 16:30-18:00

ORCID ID:

Stanowisko:

 • Profesor w Katedrze Wiedzy o Mediach
Pełnione funkcje:

 • Dyrektor Instytutu Nauk o Informacji,
 • Kierownik Studiów Podyplomowych Edytorstwo
Wykształcenie:

 • 2020 habilitacja – nauki o komunikacji społecznej i mediach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Specjalizacja naukowa:

 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Zainteresowania badawcze:

 • Nauki społeczne,
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 • Historia mediów, edytorstwo, dawne księgozbiory historyczne, cyfrowe zasoby kultury, źródła
Prowadzone zajęcia:

 • Historia informacji
 • Cyfrowe zasoby kultury
 • Współczesny rynek książki
 • Książka – design, produkcja, rynek
 • Tekst w przestrzeni miejskiej
Współpraca ze środowiskiem:

 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne (PTB)
 • Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN (OBnM)
 • Federacja Bibliotek Kościelnych (FIDES)
 • International Society for Knowledge Organization (ISKO)
Wybrane publikacje:

 • Kultura książki w zakonach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego XV-XVIII wieku, Kraków 2019
 • Activities of committees tasked with division of post-monastery libraries in the north-western governorate of the former Grand Duchy of Lithuania after the November Uprising, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2019, z. 17, s. 3-21
 • Monasteries and the digital humanities, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2017, z. 15, s. 133-142
 • „Dziennik wizytatora” litewskiej prowincji dominikanów jako przykład zakonnego pisarstwa historiograficznego z początku XIX wieku. W: Poetyka losów i historii, red. nauk. K. Gajda, R. Stachura-Lupa, K. Wądolny-Tatar. Kraków 2017, s. 627-640
 • „Index Librorum, in Bibliotheca Ecclesiae Cathedralis Vilnensis” z 1598 roku. W: Atminties institucijų rinkiniai, sud. A. Pacevičius, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, s. 281-314
 • Rękopiśmienne katalogi i inwentarze książek z ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wybrane problemy zasad publikowania, [L. Kowkiel, A. Pacevičius, I. Pietrzkiewicz]. W: Atminties institucijų rinkiniai, A. Pacevičius. Vilnius 2012, s. 107-122
 • Miser res sacra. Bonifratrzy w dawnej Rzeczypospolitej. Kraków 2009
 • Digitalization of polish historical collections: condition and prospects. W: Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose. Mokslo, politikos ir praktikos saveika, red. kolegija: D. Bawden. Vilnius 2008, s. 128-135
 • Metodologiczne problemy badań historycznych księgozbiorów zakonnych w Wielkim Księstwie Litewskim, w: Problemy badawcze nauk humanistycznych, pod red. D. Kuźminy, Warszawa 2007, s. 120-130

Autorka ponad 100 publikacji, zob.:

Scroll to Top
Skip to content