Beata Langer

dr Beata Langer

dr Beata Langer

Kontakt:
Telefon: 12 662 61 70
Pokój: 359

Dyżur:
PONIEDZIAŁEK (do 6.05) 10:00-11:30
PONIEDZIAŁEK (od 13.05) 11:30-13:15

ORCID ID:

Stanowisko:

 • Adiunkt w Katedrze Kultury Informacyjnej
Pełnione funkcje:

 • Koordynator ds. Jakości Kształcenia na kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
 • Członek Instytutowej Rady ds. Jakości Kształcenia
Wykształcenie:

 • 2013 – Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
 • 2010 – doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2004 – mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Specjalizacja naukowa:

 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Zainteresowania badawcze:

 • Nauki społeczne
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauka o informacji, zachowania informacyjne użytkowników, architektura informacji, zarządzanie informacją, kultura literacka, działania promocyjne i public relations w instytucjach kultury
Prowadzone zajęcia:

 • Badanie użytkowników informacji
 • Inspiracje projektowe
 • Metody pracy w zespole projektowym
 • Nauka o informacji
 • Ocena usług informacyjnych
 • Project management
 • Public relations
 • Seminarium dyplomowe
 • Wielojęzyczna terminologia informacyjna
Współpraca ze środowiskiem:

 • Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie – Komisja Prasoznawcza
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • Koordynacja współpracy z interesariuszami Instytutu Nauk o Informacji w zakresie jakości kształcenia
Wybrane publikacje:

Monografie:

 • Lewica holenderska na arenie wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej w latach 2000-2020 / Łukasz Zweiffel, Beata Langer. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021.
 • Prasa, książka, biblioteka na łamach krakowskiego „Nowego Dziennika” / Sabina Kwiecień, Beata Langer. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016. – 252 s. : ilustracje ; 24 cm.

Artykuły:

 • Początki pracy redakcyjnej Stanisława Wasylewskiego: współpraca z lwowską „Gazetą Poranną” i „Gazetą Wieczorną” w latach 1911-1914 / Beata Langer // Rocznik Historii Prasy Polskiej. – 2021, T. 24, z. 2, s. 153-170.
 • Wykorzystanie wskaźników mglistości tekstu i gęstości informacyjnej w ocenie użyteczności podręczników szkolnych / Barbara Kamińska-Czubała, Beata Langer // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. – 2019, z. 17, s. 403-416
 • Information readability of e-textbooks for history (on the example of Polish textbook for primary school, grade six) // „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”. – 2017, z. 15, s. 3-19
 • Formy pracy z młodym czytelnikiem w przestrzeni pozabibliotecznej (rekonesans badawczy) // W: Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5 / pod redakcją Katarzyny Tałuć. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, s. 435-448
 • Feliks Topolski, Henryk Gotlib i Ralph Sallon jako autorzy ilustracji w dwutygodniku „Free Europe” w latach 1939-1945 : wstęp do badań // „Rocznik Historii Prasy Polskiej”. – 2016, T. 19, z. 3, s. 97-113
 • The current state of research on the life and creative work of Stanisław Wasylewski in years 1945-2015 // „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”. – 2016, z. 14, s. 274-289
 • Stanislav Vasilevs’kij na storinkah presi 1945-2013 rr. : doslidnic’kij oglâd // „Visnik L’vivs’kogo Universitetu. Seriâ Knigoznavstvo, Bibliotekoznavstvo ta Informacijni Tehnologiï”. – 2015, Vip. 10, s. 222-232
 • Serie wydawnicze dla dzieci i młodzieży w PRL-u // W: Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 4 / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Katarzyny Tałuć. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 267-285
 • Strona www i profil na Facebooku ZS nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju jako element krajobrazu informacyjnego // W: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym : teoria i praktyka. T. 2 / pod redakcją naukową Hanny Batorowskiej i Zbigniewa Kwiasowskiego. – Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, 2016, s. 296-301
 • YouTube jako archiwum wideo oraz kanał masowej komunikacji polskich bibliotek akademickich [Dokument elektroniczny] // „Biblioteka i Edukacja”. – 2014, nr 5
Scroll to Top
Skip to content