Adam Bańdo

dr Adam Bańdo

dr Adam Bańdo

Kontakt:
Telefon: 12 662 61 77
Pokój: 361

Dyżur:
ŚRODA 9:30-11:00

ORCID ID:

Stanowisko:

 • Adiunkt w Katedrze Zarządzania Informacją
Pełnione funkcje:

Przewodniczący zespołu ds. strony internetowej INoI UP Kraków

Wykształcenie:

 • 2002 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie na podst. rozprawy: Problemy kultury i literatury na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w latach 1918-1939, promotor prof. Jerzy Jarowiecki
 • 1988-1993 studia magisterskie oraz Fakultatywne Studium Dziennikarstwa w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. KEN w Krakowie
Specjalizacja naukowa:

 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Zainteresowania badawcze:

 • Nauki społeczne;
 • Medioznawstwo;
 • Prasoznawstwo;
 • Nauka o informacji
Prowadzone zajęcia:

 • Teoria mediów i komunikowania;
 • Media regionalne i lokalne;
 • Rynek e-publikacji;
 • Przekaz multimedialny;
 • Techniki prezentowania informacji;
 • Metody badań internetowych;
 • Metody badań źródeł internetowych;
 • Seminaria licencjackie
Współpraca ze środowiskiem:

 • Członek Rady Zakładowej ZNP w UP  Kraków
Wybrane publikacje:

Wybrane publikacje:

 1. Bitwa Warszawska 1920 r. w serwisie informacyjnym „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (w setną rocznicę „Cudu nad Wisłą”). „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2020, z. 2, s. 155-168.
 2. The rise and evolution of Polish automotive magazines until 1939. „Rocznik Historii Prasy Polskiej”. 2019, t. XXII, z.4, (56), s. 5-18.
 3. Od „Gazety Automobilowej do „Czasopisma Automobilowego” – narodziny polskiej prasy motoryzacyjnej. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2018, t.16, s. 38-49.
 4. Multimedia forms of library information on the internet. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2016, z 14, s. 49-57.
 5. Związki „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” ze Lwowem. W: Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки XIX-XX ст. Т. X. Львів 2011, с.263-270.
 6. Marian Dąbrowski – fakty i mity. W: Ilustrowany Kuryer Codzienny. Księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910-1939. Katowice 2010, s. 389-402.
 7. Krakowski „Czas” (1848-1939) na tle dotychczasowych badań krakowskiej prasy. „Rocznik Historii Prasy Polskiej”. 2010, T. XIII, z. 1-2 (25-26), s. 81-95.
 8. Nie tylko krew na pierwszej stronie. Problematyka kulturalna na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w latach 1918-1939. Kraków 2006, 240 s.
Scroll to Top
Skip to content