Stanisław Skórka

dr Stanisław Skórka

dr Stanisław Skórka

Kontakt:
Telefon: 12 662 63 61
Pokój: 361

Dyżur:
CZWARTEK 10:30-12:00

ORCID ID:

Stanowisko:

 • Adiunkt w Katedrze Kultury Informacyjnej
Pełnione funkcje:

 • Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej o w Krakowie
 • Koordynator ds. jakości kształcenia na kierunku architektura informacji
Wykształcenie:

 • 1995 Studia magisterskie – Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (obecnie Instytut Nauk o Informacji) Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie
 • 1997 Studia Podyplomowe AGH z zakresu informatyki
 • 2002 Trener programu Intel. Nauczanie ku przyszłości
 • Certyfikat z języka angielskiego (FCE)
 • 2004 Doktorat – Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach
Specjalizacja naukowa:

 • Architektura informacji
 • Projektowanie ekosystemów informacyjnych
 • Systemy nawigacji
 • Teoria nauki o architekturze informacji
 • Strategie projektowania architektury informacji
Zainteresowania badawcze:

 • Nauki społeczne
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauka o informacji, zachowania informacyjne użytkowników, architektura informacji, zarządzanie informacją
Prowadzone zajęcia:

 • Seminarium dyplomowe
 • Strategie projektowania architektury informacji
 • Teoria architektury informacji
Współpraca ze środowiskiem:

Wybrane publikacje:

 • Architektura informacji. Nowy kierunek rozwoju informacji naukowej. „Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” 2002 nr (40) nr 11. Tekst »
 • Umiejętności nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie technologii informacyjnej //W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Konkurencja edukacji informatycznej. Red. J. Migdałek i B. Kędzierska. Kraków 2002, s. 143-151.
 • Architektura informacji czyli stare wino w nowej butelce. „Konspekt. Czasopismo Akademii Pedagogicznej” 2004 nr 19, s. 65-67. Tekst »
 • Systemy nawigacji a strategie nawigowania na przykładzie edukacyjnego serwisu internetowego. // W: Profesjonalna informacja w Internecie. pod red. Marii Kocójowej. Kraków 2005, s. 172-176.
 • Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnych systemach hipertekstowych. Praca doktorska pod kierunkiem prof. Wandy Pindlowej. Obroniona w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (wrzesień 2004).
 • Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym systemie hipertekstowym. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2005 nr 2, s. 43-48.
 • Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym. „Przegląd Biblioteczny” 2005 nr 3 (73), s. 321-340.
 • Elektroniczne podręczniki w Internecie. Charakterystyka i próba oceny. //W: Prace Komisji do oceny podręczników szkolnych. Tom 5. Kraków 2006, s. 215-226
 • Użytkownicy systemów hipertekstowych. Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym Kraków 2006, 204 s.
 • Architekci Informacji w Europie, Sprawozdanie z konferencji berlińskiej. Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. 2006 nr 11 (81) grudzień/styczeń. Tryb dostępu: www.ebib.info/2006/81/skorka.php Tekst »
Scroll to Top
Skip to content