Bożena Jaskowska

dr Bożena Jaskowska

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia w Instytucie Nauk o Informacji
dr Bożena Jaskowska

Kontakt:
Telefon: 126626 6173
Pokój: 357

Dyżur:
CZWARTEK 10:30-12:00

ORCID ID:

Stanowisko:

 • Adiunkt w Katedrze Zarządzania Informacją
Pełnione funkcje:

 • Zastępca Dyrektora ds Kształcenia w Instytucie Nauk o Informacji
 • Opiekun praktyk na kierunku Architektura informacji (studia stacjonarne)
 • Sekretarz Rady dyscypliny Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Wykształcenie:

 • 2012 – studia menedżerskie Master of Business Administration IT. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • 2007 – doktorat z nauk humanistycznych w zakresie bibliologii. Uniwersytet Warszawski
 • 2002 – studia magisterskie: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa. Uniwersytet Jagielloński

Dodatkowe kursy i szkolenia

 • UX Design i UX Designer
 • UI Design
 • Design Thinking
 • Zarządzanie projektem w praktyce
 • Zarządzanie czasem
 • Umiejętności interpersonalne
 • Wystąpienia i prezentacje
 • Skuteczne przywództwo
Specjalizacja naukowa:

 • User Experience
 • Psychologia projektowania usług i produktów cyfrowych
 • Architektura informacji
 • Badania użytkowników
 • Metafory w ekosystemach informacyjnych
Zainteresowania badawcze:

 • Nauki społeczne
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauka o informacji, zachowania informacyjne użytkowników, architektura informacji, zarządzanie informacją
Prowadzone zajęcia:

 • Badanie użytkowników informacji
 • Nauka o informacji
 • Organizacja informacji
 • Systemy nawigacji i etykietowania
 • Użytkownicy informacji
 • Psychologia projektowania
 • Storytelling
 • Zarządzanie wizerunkiem
Współpraca ze środowiskiem:

 • Od 2022 – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji „Architektura jako dyscyplina akademicka”
 • 2012-2016 Redaktorka naukowa „Podkarpackich Studiów Bibliotecznych”
 • 2012-2020 Członkini Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich
Wybrane publikacje:

 • Bibliotekarz UX – nowa specjalizacja w zawodzie? / Bożena Jaskowska // Przegląd Biblioteczny. – 2023, nr 2, s. 168-198
 • Książki pisane przez sztuczną inteligencję: teraźniejszość oraz refleksje i pytania o przyszłość / Bożena Jaskowska // Perspektywy Kultury. 2023, t. 42, nr 3, s. 39-64
 • Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie / Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej. Warszawa: Wydaw. SBP, 2019. 300 s.
 • Lustrzany świat sportowców – user experience platformy treningowej Zwift w świetle badań / Bożena Jaskowska // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. – 2022, Z. 20, s. 691-714
 • Management of Academic Libraries in Poland During the COVID-19 Lockdown / Bożena Jaskowska // Zagadnienia Informacji Naukowej. – 2020, nr 2A, s. 29-43
 • Organizational Flexibility of Academic Libraries in a Vuca Reality: the Example of the Functioning of Libraries During the Covid-19 Epidemic / Bożena Jaskowska // Przegląd Biblioteczny. – 2020, Special Issue, s. 70-93
 • The UX specialist in Polish libraries – tasks, competencies, challenges / Bożena Jaskowska // Przegląd Biblioteczny. – 2023, Spec. iss., s. 82-104
Scroll to Top
Skip to content