Maciej Saskowski

dr Maciej Saskowski

dr Maciej Saskowski

Kontakt:
Telefon:
E-mail:
Pokój: 358

Dyżur:
WTOREK 13:00-14:30

ORCID ID:

Stanowisko:

 • Adiunkt w Katedrze Kultury Informacyjnej
Pełnione funkcje:

Wykształcenie:

 • 2021 doktor; Dziedzina: nauki społeczne Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
 • 2015 magister; Kierunek: stosunki międzynarodowe
 • 2013 licencjat; Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

Specjalizacja naukowa:

 • Media w stosunkach międzynarodowych
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Dezinformacja
 • Historia prasy
 • Edukacja medialna
Zainteresowania badawcze:

 • Nauki społeczne
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o stosunkach międzynarodowych
Prowadzone zajęcia:

 • Metadane
 • Współczesny rynek mediów
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Systemy wyszukiwania informacji
 • Projektowanie systemów informacyjnych
 • Architektura nowych mediów
Współpraca ze środowiskiem:

Wybrane publikacje:

 • Rola mediów społecznościowych w dezinformacji wojennej na przykładzie Operacji „Filar Obrony” w monografii naukowej „Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych”, redakcja naukowa: Justyna Żylińska, Iwona Przychocka, Monika Filipowska‑Tuthill, Wydawnictwo Uczelni Techniczno‑Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2016.
 • Budowa linii kolejowej Baku‑Tbilisi‑Kars (BTK) – kontrowersje natury polityczne jw monografii naukowej „Nauki społeczne i ekonomiczne – węzłowe zagadnienia” redakcja naukowa: Justyna Żylińska, Iwona Przychocka, Wydawnictwo Uczelni Techniczno‑Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2017.
 • Organizacja międzynarodowych imprez sportowych jako narzędzie kreowania wizerunku Azerbejdżanu w monografii naukowej „Współczesne aspekty badawcze. Gospodarka – świat – człowiek. Aspekty teoretyczno‑praktyczne badań naukowych. Część V”, redakcja naukowa: Joanna Nowakowska‑Grunt, Judyta Kabus, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2017. • Copyright trolling – spektrum nieetycznych praktyk kancelarii prawnychw monografii naukowej „Współczesne zarządzanie biznesem – podejście interdyscyplinarne”, redakcja naukowa: Artur Maik, Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, Warszawa 2017.
 • BRICS jako forum współpracy i rywalizacji Chin oraz Rosji w czasopiśmie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, redakcja: Erhard Cziomer, nr 1 (XV), Kraków 2018. • Igrzyska zamiast wolności – wielkie imprezy sportowe a międzynarodowy wizerunek państw basenu Morza Kaspijskiego w monografii naukowej „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa”, redakcja naukowa: Renata Runiewicz, Justyna Żylińska, Monika Szczerbiak, Iwona Przychocka, Krzysztof Gawkowski, Wydawnictwo Uczelni Techniczno‑Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2019.
 • Deep fake jako forma dezinformacji i zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, demokracji i prywatności w monografii naukowej „Nauki społeczne w dobie innowacji”, redakcja naukowa: Stanisław Krysiński, Agnieszka Wikarczyk, Justyna Żylińska, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2019.
 • Wielkie imprezy sportowe a nowe technologie: trendy w cyberzagrożeniach w kwartalniku Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, redakcja: Robert Borkowski, nr 2 (XXXV), Kraków 2019.
 • Dyplomacja sportowa na rzecz utrzymania i budowania pokoju w Azji w monografii naukowej „Polityczno‑wojskowe aspekty bezpieczeństwa w XXI wieku”, redakcja naukowa: Łukasz Jureńczyk, Andrzej Pieczywok, Aneta Baranowska, Warszawa 2022.
Scroll to Top
Skip to content