Michał Rogoż

dr hab. prof. UKEN Michał Rogoż

Prorektor ds. Nauki
dr hab. prof. UKEN Michał Rogoż

Kontakt:
Telefon: 12 662 61 78
Pokój: p. REKTORSKI – 1 PIĘTRO

Dyżur:
PIĄTEK 13:00-14:30

ORCID ID:

Stanowisko:

 • Profesor nadzwyczajny UP
Pełnione funkcje:

 • Prorektor ds. Nauki
Wykształcenie:

 • 2016 r. doktor habilitowany, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2015 r. studia podyplomowe Ochrona własności intelektualnej. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2006 r. doktor, Uniwersytet Śląski.
 • 1998 r. magister, Wyższa Szkoła Pedagogicznej im. KEN w Krakowie.
Specjalizacja naukowa:

 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Zainteresowania badawcze:

 • Nauki społeczne,
  • Nauki o komunikacji społecznej i mediach, – drukowane i cyfrowe media dla dzieci i młodzieży – krytyka literacka książek dla dzieci i młodzieży w środowisku cyfrowym – literatura dla dzieci i młodzieży w polskiej przestrzeni medialnej – zjawisko konwergencji medialnej – własność intelektualna a rozwój nowych technologii – ograniczenia wolności słowa – relacjonowanie śmierci we współczesnej polskiej prasie – instytucje kultury wobec  nowych technologii
Prowadzone zajęcia:

 • Warsztat pracy naukowej
 • Źródła informacji
 • Własność intelektualna w komunikacji cyfrowej
 • Ochrona danych
 • Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży
Współpraca ze środowiskiem:

 • Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie – Komisja Prasoznawcza
 • International Board on Books for Young People
 • International Society for Knowledge Organization (koordynator lokalny)
 • Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (w latach 2013–2017 Zarząd Główny), obecnie Zarząd Okręgu Małopolskiego;
 • Rada Programowa Centrum Literatury Dziecięcej w Oświęcimiu
 • Rada Programowa Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP
Wybrane publikacje:

 • Monografie autorskie
  • Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918. T. 2, Zawartość, dodatki prasowe, prasa religijna / Michał Rogoż, Krzysztof Woźniakowski, Sabina Kwiecień. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. – 341, [2] strony : ilustracje ; 25 cm;
  • Fantastycznie obecne. Anglojęzyczne bestsellerowe cykle powieściowe dla dzieci i młodzieży we współczesnej polskiej przestrzeni medialnej / Michał Rogoż. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. – 2015. – 284, [1] – ISBN 978–83–7271–966–9
  • Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” w latach 1945–1989 : studium historycznoprasowe / Michał Rogoż. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. – 264, [2] s. – ISBN 978–83–7271–543–2

  Monografie wieloautorskie

  • Bibliotekarz 2.0. Nowe technologie, nowe wyzwania / red. S. Skórka, M. Rogoż; współprac. E. Piotrowska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2016.
  • Bibliotekarz 2.0. Nowoczesność na bazie tradycji / red. S. Skórka, M. Rogoż; współprac. E. Piotrowska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2015.

  Autorstwo artykułów i rozdziałów

  • Od czasopisma do wortalu : przeobrażenia w zakresie funkcji, treści i sposobu komunikacji z młodym czytelnikiem / Michł Rogoż // W: Literatura dla dzieci i młodzieży, t. 5 / red. K. Tałuć, Katowice 2017, s. 310-330
  • Polskojęzyczna przestrzeń internetowa wokół cyklu powieściowego Igrzyska śmierci Susanne Collins / Bibliotheca Nostra. – 2016, nr 1, s. 75-88
  • Wpływ nowych technologii na kulturę literacką dzieci i młodzieży. Rekonesans badawczy / Michał Rogoż // W: O tym, co Alicja odkryła… W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży / red. A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak, M. Rogoż. – Kraków 2015, s. 405–413
  • Książę Józef Poniatowski w polskojęzycznej przestrzeni Internetu / Michał Rogoż // W: Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji / red. Zofia Budrewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak. – Kraków 2014, s. 283–303
  • Szata graficzna polskojęzycznych edycji W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza / Michał Rogoż // „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”. – 17 (2013), s. 121–142
  • Adaptacje filmowe W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza / Michał Rogoż // W: Wokół W pustyni i w puszczy : w stulecie pierwodruku powieści / koncepcja Jerzy Axer, Tadeusz Bujnicki. – Kraków : Cop. Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberale”; Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2012. – S. 501–516. – ISBN 97883–242–1864–6
  • Strony internetowe polskich czasopism dla dzieci i młodzieży / Michał Rogoż // „Rocznik Historii Prasy Polskiej”. – 2010, z. 1/2, s. 381–400
Scroll to Top
Skip to content