Emanuel Studnicki

mgr inż. Emanuel Studnicki

mgr inż. Emanuel Studnicki

Kontakt:
Telefon: 12 662 6178
Pokój: 360

Dyżur:
CZWARTEK 10:30-12:00

ORCID ID:

Stanowisko:

 • Asystent w Katedrze Zarządzania Informacją
Pełnione funkcje:

 • Opiekun III roku Architektury informacji
Wykształcenie:

 • 2009 Akademia Pedagogiczna w Krakowie, kierunek Edukacja – Techniczno  Informatyczna, specjalność: Technika z Informatyką
 • 2015 Akademia Pedagogiczna w Krakowie, studia podyplomowe – Technologie elektronicznego przetwarzania informacji
Specjalizacja naukowa:

 • Technologie elektronicznego przetwarzania informacji
 • Technologie przetwarzania materiałów cyfrowych,
 • Projektowanie i administrowanie stron internetowych,
 • e-Learning (clickmeeting, cisco telepresence, smartboard, cisco webex meeting server, social server, moodle,)
 • Zdalne formy komunikacji i przekazywania informacji
 • Cyfrowe narzędzia ankietowe
 • Wirtualizacja narzędzi komunikacyjnych
Zainteresowania badawcze:

 • Nauki społeczne,
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 • Nauka o informacji, zarządzanie informacją, multisensoryczność, zdalne formy kształcenia, elektroniczne przetwarzania dokumentów cyfrowych, zdalne formy komunikacji i przekazywania informacji
Prowadzone zajęcia:

 • Digitalizacja
 • Techniki prezentowania informacji
 • Technologia przetwarzania dokumentów cyfrowych
 • Strategie projektowania architektury informacji
 • Copywriting & branding
 • Cyfrowe narzędzia ankietowe
 • Narzędzia e-learningowe
 • Wirtualizacja narzędzi komunikacyjnych
 • Zintegrowane systemy informacyjne
 • Nowe Media
 • Strategia projektowania architektury informacji
 • Web design
 • Techniki prezentowania informacji
 • Przekaz multimedialny
Współpraca ze środowiskiem:

Wybrane publikacje:

 • Nauczyciel badacz – naukowiec, dydaktyk i refleksyjny praktyk / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec i Emanuel Studnicki. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2020;  288 s.
 • Polskojęzyczna przestrzeń internetowa wokół powieści Hobbit, czyli tam i z powrotem Johna Ronalda Reuela Tolkiena / Michał Rogoż, Emanuel Studnicki; Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. – 2020, Z. 18, s. 165-182
 • Teacher as researcher – from the transferer of knowledge to the leader of scientific research. W: New trends and research challenges in pedagogy and andragogy. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieIn: Tomczyk, Ł., Ryk, A., Prokop, J.(Eds.). DOI 10.24917/9788394156893.2; s. 21-35
 • Education in the area of new new media on the example of youtube and interdisciplinary workshops. W: SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION: ENGAGING THE NEW GENERATION. Red. V. Lamanauskas. Siauliai 2017, s. 129-132. wydaje przed konferencyjne
 • Increasing youth’s ecological awareness of air pollution with the use of new media. W: SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION: ENGAGING THE NEW GENERATION. Red. V. Lamanauskas. Siauliai 2017, s. 89-91. wydaje przed konferencyjne
 • Cyberuzależnienie fikcja a zarazem rzeczywistość w egzystencji codziennego życia studenta. W: MEDIALNE KOMPETENCIE V INFORMAĆNEJ SPOLOĆNOSTI Zbornik z vedeckej konferencie s medzinarodnou ućastou konanej v dńoch 12. a 13. aprila 2007. Red. S. Magal, M. Mistrik, D. Petranova, Trnava 2007, s. 143-145
 • Cyberuzależnieni@ przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu. W: Cyberuzależnienia Red. E. Mastalerz, K. Pytel, H. Noga. Kraków 2007, s. 159-166
Scroll to Top
Skip to content