Sabina Kwiecień

dr Sabina Kwiecień

dr Sabina Kwiecień

Kontakt:
Telefon: 126626175
Pokój: 359

Dyżur:
ŚRODA 08:00-09:30 (co 2 tyg. od 6 marca)
CZWARTEK 11:15-12:00

ORCID ID:

Stanowisko:

 • Adiunkt w Katedrze Zarządzania Informacją
Pełnione funkcje:

 • Przewodnicząca Instytutowej Rady ds. Jakości Kształcenia
Wykształcenie:

 • 2013 Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
 • 2005 Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Akademia Pedagogiczna KEN w Krakowie
 • 2000 Magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, Akademia Pedagogiczna  KEN w Krakowie
Specjalizacja naukowa:

 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Zainteresowania badawcze:

 • Nauki społeczne
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauka o informacji, medioznawstwo, historia prasy
Prowadzone zajęcia:

 • Infobrokerstwo
 • Kategoryzacji i indeksowanie danych
 • Metody pracy z użytkownikiem informacji
 • Ocena użyteczności systemów informacji
 • Opracowanie i aplikacja
 • Seminarium dyplomowe (studia licencjackie)
Współpraca ze środowiskiem:

 • International Society for Knowledge Organization
 • Rada Naukowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie
 • Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie – Komisja Prasoznawcza
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego
Wybrane publikacje:

Monografie:

 • Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918. 2, Zawartość, dodatki prasowe, prasa religijna. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018 (z M. Rogoż i K. Woźniakowski).
 • Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918. 3, Dzieje wydawnicze. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018 (z W.M. Kolasą i M. Rogożem).
 • Prasa, książka, biblioteka na łamach krakowskiego „Nowego Dziennika”. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016 (z B. Langer).

Artykuły:

 • „Moriah” (1903–1924) — lwowskie czasopismo dla młodzieży żydowskiej. „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2018 nr 2 (21), s. 21-38.
 • Naris problematiki knigi, biblûteki, presi v „Žitti : bezkoštovnomu naukovo-populârnomu ilûstrovanomu nedil’nomu dodatku” do „Golosu naciï” (1928-1933). „Visnik L’vivs’kogo Universitetu. Seriâ Knigoznavstvo, Bibliotekoznavstvo ta Informacijni Tehnologiï” 2017 nr 11-12, s. 102-118.
 • Problemy oświaty, szkoły i wychowania na łamach wileńskiej „Pobudki” (1908-1914). „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2017 z. 15, s. 230-244.
 • Szkice i obrazki historyczne Mieczysławy Śleczkowskiej na łamach „Małego Światka” w latach 1897-1918. W: Twórczość literacka kobiet dla dzieci i młodzieży : studia i szkice. Red. B. Walęciuk-Dejneka. Siedlce 2017, s. 11-27.
 • Poznańskie czasopisma dla dzieci i młodzieży do 1918 roku. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2016 z. 14, 254-273.
Scroll to Top
Skip to content