Konferencja redaktorów czasopism reprezentujących nauki o komunikacji społecznej i mediach

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk

organizują „Konferencję redaktorów czasopism reprezentujących nauki o komunikacji społecznej i mediach”. Konferencja odbędzie się 27 września 2023 r. w Auli A1 Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Celem i priorytetowym zadaniem konferencji jest dyskusja na temat stanu, kondycji i potrzeb krajowych czasopism z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach. W szczególności analizie podlegać będą następujące kwestie:

 • obecność czasopism w dyskursie naukowym,
 • specjalizacja czasopism medioznawczych,
 • zasady finansowania,
 • promocja czasopism z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach,
 • problemy redakcyjne,
 • współpraca i wzajemne wsparcie pomiędzy wydawcami.

Zakres problemowy dyskusji pozostaje otwarty i uwzględniać będzie także inne zgłaszane przez uczestników zagadnienia i problemy.

Program konferencji

 • 10.00-10.30: Rejestracja uczestników
 • 10.30-11.00: Otwarcie konferencji
 • 11.00-11.45: dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP – referat: Polskie czasopisma medioznawcze: tradycje i stan współczesny
 • 11.45-12.00: Dyskusja
 • 12.00-12.45: dr Magdalena Bemke-Świtilnik, mgr Marcin Hylewski – referat: „Journal of Sustainable Mining” – od czasopisma zakładowego do międzynarodowego journala w 10 lat
 • 12.45-13.00: Dyskusja
 • 13.00-13.40: Lunch
 • 13.40-15.00: Panel dyskusyjny Między wspólnotą celów a różnorodnością działań: polskie czasopisma reprezentujące nauki o komunikacji społecznej i mediach, z udziałem przedstawicieli redakcji: „Przeglądu Bibliotecznego”, „Zeszytów Prasoznawczych”, „Marketingu i Rynku”, „Perspektyw Kultury” oraz „Multidisciplinary Journal of School Education”
 • 15.00-17.00: Dyskusja nad kwestiami zaprezentowanymi w panelu oraz zagadnieniami szczegółowymi:
  • Prezentacja modelu organizacji prac redakcyjnych
  • Źródła finansowania
  • Formy współpracy z innymi redakcjami
  • Monitoring efektów działalności
  • Formy i możliwe sposoby promocji periodyku
  • Wersja hybrydowa czy wyłącznie wersja on-line?
  • Problemy i negatywne sytuacje w toku realizacji prac redakcyjnych
  • Proces decyzyjny w sytuacjach wykrycia nadużyć w praktykach publikacyjnych
  • Szanse i zagrożenia dla czasopism reprezentujących nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • 17.00-17.30: Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizatorzy:

 • Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 • Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk

Kontakt

Scroll to Top
Skip to content