Koło Naukowe Architektów Informacji

Studenckie Koło Naukowe Architektów Informacji

działalność rozpoczęło w 2013 roku przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Aktualnie Koło działa przy Instytucie Nauk o Informacji i zrzesza studentów kierunków – architektura informacji oraz zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe.

Cel Koła

to poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu Architektury Informacji i dziedzin pokrewnych, a także rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, firmami związanymi z ww. kierunkami studiów.

Członkowie Koła

realizują swoje działania poprzez organizowanie różnego typu przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą architekturą informacji, publikowaniem cyfrowym, zarządzaniem informacją. Chcą zachęcić przyszłych adeptów Architektury Informacji do poznania tej dyscypliny naukowej, by w przyszłości móc wspólnie rozwijać swoje umiejętności, pasje i pobudzać kreatywność. Spotykają się raz w miesiącu z opiekunem Koła.

Sekcje tematyczne Koła

utworzone zostały w 2020 roku i od tego czasu w ramach Koła Naukowego AI działa 8 sekcji tematycznych. Członkowie Koła realizują w ramach poszczególnych sekcji szereg sprofilowanych zadań:

Lp.Sekcja tematycznaZakres działań
1.RECENZJI KSIĄŻEKsystematyczne publikowanie w mediach społecznościowych recenzji interesujących pozycji książkowych związanych z kierunkiem studiów.
2.PRZEGLĄDU WYDARZEŃ BRANŻOWYCHcykliczne publikowanie w mediach społecznościowych przeglądu wydarzeń branżowych.
3.SPOTKAŃ GOŚCINNYCH Z ADEPTAMI SZTUKI AIorganizacja cyklicznych webinariów z ekspertami i praktykami UX, absolwentami kierunku studiów.
4.PROJEKTÓW Z ZAJĘĆpublikowanie najciekawszych projektów z zajęć dydaktycznych.
5.KONKURSÓWaktualnie: prowadzenie konkursu na logotyp Koła Naukowego Architektów Informacji.
6.PROMOCJI I MARKETINGUprowadzenie systematycznych działań w zakresie promocji i reklamy oferty dydaktycznej Instytutu.
7.GRAFICZNAprzygotowywanie materiałów graficznych dla wszystkich sekcji działających w Kole na potrzeby publikacji postów w mediach społecznościowych.
8.MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCHprowadzenie i bieżąca aktualizacja profili Koła Naukowego w mediach społecznościowych: Facebook i Instagram.

Co jeszcze w Kole?

Co roku kilku członków Koła bierze czynny udział w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Kół Naukowych organizowanej przez Koło Naukowe Infologów Uniwersytetu Śląskiego.

Koło Naukowe AI wspiera działalność Instytutu m. in. angażując się w przygotowanie i prowadzenie interaktywnych warsztatów z użytkownikami realizowanych co roku w ramach Dnia Otwartego INoI UP.

Koło Naukowe Architektów Informacji zarejestrowane jest na międzyuczelnianej platformie „Forum Kół Naukowych” (inicjatywa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej).

Struktura organizacyjna Koła

Opiekun Koła:

dr Magdalena B. Król

Zarząd Koła:

Przewodnicząca – Justyna Klimek
Wiceprzewodnicząca – Natalia Kraszkiewicz
Sekretarz – Magdalena Szabat

Scroll to Top
Skip to content