Organizacja zajęć w okresie świąteczno-noworocznym

Zgodnie z Zarządzeniem nr RKR.Z.0211.66.2023 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju UKEN zajęcia w Instytucie Nauk o Informacji organizowane będą wg poniższych zasad: 

  • 18-21 grudnia 2023 – zajęcia w formie zdalnej w trybie synchronicznym
  • 22 grudnia 2023 – 2 stycznia 2024 – przerwa świąteczna
  • 3-4 stycznia 2024 – zajęcia w formie zdalnej w trybie synchronicznym
  • 5 stycznia 2024 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dyżury pracowników INoI ww okresie zajęć dydaktycznych odbywają się w formie zdalnej. Prosimy o wcześniejsze umawianie się z wykładowcami. 

Scroll to Top
Skip to content