Organizacja zajęć w roku akademickim 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że:

zgodnie z Zarządzeniem Nr RKR.Z.0211.28.2022 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 lipca 2022 roku, a także wg ustaleń wewnątrzuczelnianych, zajęcia dydaktyczne w INoI w semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego są realizowane zgodnie z następującymi zasadami:

  • zajęcia audytoryjne, konwersatoryjne, laboratoryjne oraz zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w trybie stacjonarnym; możliwe jest odbywanie części zajęć w trybie zdalnym lub hybrydowym, dopiero po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju,
  • wykłady oraz lektoraty z języków odbywają się w trybie zdalnym zgodnie z harmonogramem zajęć,
  • obrony prac dyplomowych odbywają się w trybie stacjonarnym,
  • student podczas zajęć zdalnych musi dysponować komputerem umożliwiającym kontakt dźwiękowy/wizualny, a także z włączyć kamerę na polecenie osoby prowadzącej zajęcia,
  • zajęcia na studiach niestacjonarnych i podyplomowych są planowane z uwzględnieniem powyższych zasad,
  • jeżeli w danym dniu odbywają się zarówno zajęcia tradycyjne, jak i zdalne, są one zaplanowane z przerwą umożliwiającą studentom dojazd do miejsca zamieszkania,
  • podczas dyżurów pracownik ma być obowiązkowo obecny w swoim pokoju, a także w czasie trwania dyżuru dostępny dla studentów chcących się skontaktować zdalnie (dyżur musi trwać minimum 2×45 min. w tygodniu),
  • praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z programem studiów.

Informujemy również, że od 1 października 2022 r. obowiązuje nowy Regulamin studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich

Scroll to Top
Skip to content