Podziękowanie dla dr Ewy Wójcik

14 czerwca 2023 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie, na którym oficjalnie podziękowano dr Ewie Wójcik za wieloletnią pracę na rzecz Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Komisji Prasoznawczej PAN. Dr Ewa Wójcik – badaczka dziejów ruchu wydawniczego i księgarskiego oraz historyczka prasy, przez ponad 40 lat była zawodowo związana z Instytutem Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ostatni numer czasopisma naukowego „AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” – tom 20 (2022) został dedykowany dr Ewie Wójcik.

Szanowna Pani Doktor! Serdecznie dziękujemy za te piękne lata współpracy.

Scroll to Top
Skip to content