Rocznik AUPC.SBSP w bazie Erih Plus

Czasopismo „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” wydawane przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zostało pozytywnie ocenione i przyjęte do bazy ERIH PLUS

Scroll to Top
Skip to content