Rocznik Historii Prasy Polskiej w ERIH PLUS

Kolejne czasopismo związane z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zostało pozytywnie ocenione i przyjęte do bazy ERIH PLUS. Nasz kwartalnik jest jedynym krajowym wydawnictwem poświęconym wyłącznie historii prasy i już od kilkunastu lat znajduje się także na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zapraszamy na witrynę „Rocznika Historii Prasy Polskiej”

Scroll to Top
Skip to content