Spotkanie z panią dr Ewą Wójcik

W dniu 29 września podziękowaliśmy Pani Dyrektor dr Ewie Wójcik za wieloletnią współpracę. Dr Ewa Wójcik, dwukrotnie pełniąca funkcję wicedyrektora Instytutu Nauk o Informacji, swoją pracą – pełną zaangażowania, mądrymi decyzjami, przyczyniała się nie tylko do wzmacniania pozycji naszego Instytutu w strukturach Uczelni, ale również, a może przede wszystkim, do sprawnego jego funkcjonowania. Co nie zawsze było rzeczą łatwą. Ciepła, miła, kulturalna, profesjonalna, elegancka z uśmiechem i spokojem rozładowywała napięte sytuacje i „gasiła instytutowe pożary”. Dziękujemy Jej za to.

W spotkaniu uczestniczył Pan Rektor prof. dr hab. Piotr Borek oraz Pan Prorektor dr hab. Michał Rogoż, prof. UP.

Pani dr Ewie Wójcik życzymy zdrowia oraz realizacji wszystkich odkładanych, ze względu na brak czasu, planów. Prosimy o nas nie zapominać!!!!!

Scroll to Top
Skip to content