Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia – Vol. 12 (2014)

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia – Vol. 12 (2014)

http://sbsp.up.krakow.pl/issue/current/showToc

W numerze m.in.

Grimms’ Fairy Tales in Poland. The analysis of publishing production in
the years 1895–2011 (5-18)
Bogumiła Staniów

Książka dla dzieci i młodzieży w ofercie wydawców lwowskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego (19-37)
Ewa Wójcik

Dziewięć lat „Dzienniczka dla Dzieci i Młodzieży” – dodatku do
„Nowego Dziennika” (38-55)
Sabina Kwiecień

Proza o tematyce lotniczej dla młodzieży w dwudziestoleciu
międzywojennym. Rekonesans (56-68)
Małgorzata Chrobak

Książka dla dzieci w ofercie wydawniczej środowiska polskich uchodźców
na Węgrzech okresu II wojny światowej (69-85)
Krzysztof Woźniakowski

Zerwana nić. Religijne sztuki teatralne dla dzieci w latach 1945–1950. Na
tropie cenzury (86-102)
Grażyna Lewandowicz-Nosal

Czasopisma popularnonaukowe dla dzieci w latach 1945–1989 (103-119)
Renata Zając

(Nie tylko) książki o sztuce dla młodego odbiorcy (120-132)
Sylwia Borowik

Liliowy Bór Adama Szafrańca – mała historia o wielkiej idei (133-148)
Marcin Kania,    Wanda Matras

Kamishibai, booktalking, storytelling…, czyli formy pracy z młodym
czytelnikiem (149-164)
Urszula Lisowska-Kożuch

Pojedziemy w cudny kraj… O aspektach teorii i historii książek dla
dzieci w dorobku naukowym Janusza Dunina (165-176)
Jecek Ladorucki

Recenzje / Reviews
——–
Recencja książki: „Stare” i „nowe” – czasopisma dla dzieci i
młodzieży, pod red. Bożeny Olszewskiej i Elżbiety Łuckiej-Zając,
Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013, 421 s., il. (177-183)
Adam Bańdo

Recenzja książka: Ewa Maj, Prasa harcerska w Zagłębiu Dąbrowskim w
latach 1911–1939, Opole: Wydawnictwo Naukowe „Scriptorium”, 2014, 125
s., il. (184-191)
Janusz Wojtycza

Scroll to Top
Skip to content