Wybory 2024

W związku z komunikatem Uczelnianej Komisji Wyborczej i ogłoszeniem kalendarza wyborczego pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 7 lutego 2024 roku odbędą się na Wydziale Nauk Społecznych oraz Wydziale Pedagogiki i Psychologii wybory elektorów do wyboru rektora oraz wybory do Senatu (godz.10.00-16.00).

Głosowanie kurii A (profesorowie i profesorowie Uczelni) rozpocznie się o godz. 10.00 w Audytorium Danka, natomiast głosowanie kurii B (pozostali pracownicy) rozpocznie się o godz. 10.00 w Auli Głównej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. 

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia kandydatów na elektorów do wyboru rektora oraz kandydatów do Senatu będą się odbywać się w dniach 29 stycznia – 2 lutego 2024 roku w budynku głównym Uczelni przy ul. Podchorążych 2 i przy ul. Ingardena 4 według podanego terminarza.

Dyżury członków Wydziałowej Komisji Wyborczej, Okręg Wyborczy – Nauki Społeczne (WKW OW – S) i zarazem pracowników IDSM:

  • dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UKEN, 29.01.2024: 11.00-12.30, pok. 408 (budynek główny UKEN, ul. Podchorążych 2)
  • dr Sabina Sanetra-Półgrabi, 29-31.01.2024: 10.30-13.00, pok. 401 (budynek główny UKEN, ul. Podchorążych 2)

Dyżury pozostałych członków WKW OW – S:

  • dr Ewa Radomska, 29.01.2024: 12.00-14.30, pok. 502 (budynek główny UKEN, up. Podchorążych 2)
  • dr Beata Sufa, 30.01.2024: 10.30-11.30, p.322, (budynek UKEN, ul. Ingardena 4)
  • dr hab. Danuta Kaźmierczak, prof. UKEN, 31.01.2024: 10.30-11.30, p. 210 N, (budynek główny UKEN, ul. Podchorążych 2)
  • dr Anna Winiarczyk-Raźniak, 1.02. 2024: 10.00-11.30, p.522, (budynek główny UKEN, ul. Podchorążych 2)
  • dr hab. Justyna Wojniak, prof. UKEN, 1.02. 2024: godz. 13.00- 14.00, p. 315 (wejście przez p. 314, budynek UKEN, ul. Ingardena 4)
  • dr Beata Sufa, 1.02.2024: 10.30-11.30, 13.00-14.00 p.322, (budynek UKEN, ul. Ingardena 4)
  • dr Beata Sufa, 2.02.2024: 9.00-10.00, p.322, (budynek UKEN, ul. Ingardena 4)

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej wraz z pisemną zgodą kandydata na kandydowanie oraz oświadczeniem lustracyjnym (osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r.).

Osoby zgłaszające kandydatów otrzymają pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia od członków Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Dodatkowe informacje, w tym wzory druków i kalendarz wyborczy pod adresem.

Scroll to Top
Skip to content